ภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาฯ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นคร …

ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาฯ Read More »

ประชุมทางไกลฯ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม …

ประชุมทางไกลฯ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ Read More »