การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 /2566

วันที่  25  มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน       ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 /2566