การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 1/2566