การฝึกอบรมทบทวนกิจกรรมหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนกิจกรรมหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1/2566 เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนละ 8 คน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนๆละ 1 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง รวม 99 คน โดยมีนางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรม และคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จาก สพป.นครพนม เขต 1 และ สพม.นครพนมณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน