ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ

วันที่ 9 มีนาคม 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจีรณินท์ ไชยคำ และนางยุพิน ศรีหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์   ลงพื้นที่ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ ณ รร.บ้านวังตามัว และเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก ณ รร.บ้านโคกก่อง อ.เมือง จ. นครพนม