การประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมในเรือนจำ  

วันที่ 10  มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมในเรือนจำ   โดยมี นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , คณะวิทยากรลูกเสือ, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน