ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายพระธาตุพนม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป. นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นางสาววรินดา บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายวิทวินทร์ ประทังคติ และนางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นพ เขต 1  ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ณ. รร. พระกลางวิทยาคาร เครือข่ายพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ. นครพนม