ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววรินดา  บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ,นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ประธานเครือพระธาตุมรุกขนคร และนางสุวิภา  เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร ณ โรงเรียนบ้านสร้างแห่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม