พิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก ต.นาราชควาย (ข้างม.นครพนม)