ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ รร.บ้านดอนโทน รร.บ้านหนองบ่อ และ รร.นาผือบอนราษฎร์บำรุง

วันที่ 17 มีนาคม 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยนางสายสุดา  สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านดอนโทน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ และโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์บำรุง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม