“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566

วันที่  22  มีนาคม 2566  2566 เวลา 08.00 น.  ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา