เข้าร่วมการประชุม ก.ค.ศ. Forum  ประเด็น : การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนและการย้ายข้าราชการพลเรือน เป็น 38 ค.(2) 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุม ก.ค.ศ. Forum  ประเด็น : การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนและการย้ายข้าราชการพลเรือน เป็น 38 ค.(2)  ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้