เข้าร่วมการประชุม ก.ค.ศ. Forum  ประเด็น : การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนและการย้ายข้าราชการพลเรือน เป็น 38 ค.(2)