ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนสวางนางิ้ว

วันที่ 23  มีนาคม  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนสวางนางิ้ว อ.ปลาปาก จ.นครพนม