ประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน 

วันที่  27 มีนาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   มอบหมายให้ ดร. ทรงศักดิ์   กวานปรัชชา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน  และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม   ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)