การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ​การในหน้าที่​ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์รอบ​ 6 เดือน

วันที่ 27 มีนาคม  2566  เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2  นายอภิชัย ทำมาน   ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ​การในหน้าที่​ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์รอบ​ 6 เดือน โดยมี นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นกรรมการและร่วมให้กำลังใจศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ในครั้งนี้ด้วย