ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 28  มีนาคม 2566 นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ และโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม