ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2566 และตรวจความเสียหายของอาคารเรียน ที่เกิดจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 24  เมษายน  2566  นายอภิชัย  ทำมาน​ ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2566 และตรวจความเสียหายของอาคารเรียน ที่เกิดจากพายุฤดูร้อน ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่างเรืองศิษย์วิทยานุกูล, โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา, โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า อำเภอธาตุพนม และโรงเรียนนางามวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม