ติดตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รร.บ้านกุงโกน รร.บ้านจรุกเตย รร.บ้านใหม่วังเชือม

15/06/2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ สพป นครพนมเขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นพ 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ พร้อมด้วยศน.จิราพร นาโพธิ์ตอง ศน.รุ่งทิพย์ บุตเวส ติดตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รร.บ้านกุงโกน รร.บ้านจรุกเตย รร.บ้านใหม่วังเชือม อ.ปลาปาก จ.นครพนม