ลงพื้นที่ติดตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป. นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยศน.อารยา ภาระวงค์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก จ.นครพนม