ร่วมตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น.    นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนครพนม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม