ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินครูต้นแบบทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับเขตตรวจราชการที่ 11  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  นางสาวประภาพร เจริญทัศน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นายเมธี  นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินครูต้นแบบทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับเขตตรวจราชการที่ 11   นางรุ่งรัตน์  ชาติชำนิ  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)