ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดมหาธาตุ  

วันที่ 12 สิงหาคม 2566  เวลา 06.00 น.   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางอารยา ภาระวงค์และนางจิราพร นาโพธิ์ตอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม