ร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ “สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 วลา 11.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รก.กลุ่มพัฒนาครูฯ นางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 และนางสาวจาสิริ มณีพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนขว้าง ร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ “สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม