ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน ITA ออนไลน์ ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านดอนขาว

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ นวลตา และนางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน ITA ออนไลน์ ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านดอนขาว กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบงาน ITA ออนไลน์ เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม อำเภอเรณูนคร รวม 12 คน