ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 8/2566  โดยมี นายสมยศ  สีแสนซุย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้