ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ครั้งที่ 2 ตามแผนการดำเนินงานโครงการ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ครั้งที่ 2 ตามแผนการดำเนินงานโครงการ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ณ ห้องประชุมดอนเมือง โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร