ตรวจเยี่ยม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕  ณ  ร.ร.บ้านหนองยอโพนแพง อ.นาแก จ.นครพนม