การอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ .เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) / ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย  นายวิทวินทร์ ประทังคติ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ