ติดตามผลสัมฤทธิ์ฯ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  นางพุทธวรรณ ราชอินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผลตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน  และร่วมต้อนรับคณะจาก สพฐ  ณ รร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์)   อ. ธาตุพนม  จ.นครพนม