ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้  ๑. ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต ราย ดญ.ณัฐศักดิ์ โคตรกระพี้ ร.ร.บ้านหนองปลาดุก อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวเบื้องต้น สพป.นครพนม เขต ๑ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ๒. ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ ๑๔ ม.๑ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เป็นบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านนาบั่ว ราย ด.ช.ภานุพงษ์ ยาปัญ ชั้น ป.๖ และด.ญ.ปรียาภัทร  ยาปัญ ชั้นอนุบาล ๒ สภาพบ้านเสียหายทั้งหลัง สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น สพป.นครพนม เขต ๑ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้ในชีวินประจำวัน จำนวน ๕๐๐ บาท