ร่วมประชุมสัมมนา

วันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา นายณรงค์ เห็นหลอด และ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน