ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร. นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา   เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร   ณ. รร. บ้านดอนนางหงส์ฯ ( หงษ์ทองวิทยาคาร)  อ. ธาตุพนม  จ. นครพนม  พร้อมด้วย นางสุวิภา   เอกพิมพ์  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑