ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโชคอำนวย

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านโชคอำนวย อำเภอเมือง จ.นครพนม โดยมีนางจิตรา  ดวงปรีชา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับในครั้งนี้