ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยิ่งรามกีรติ 

วันที่  7 ตุลาคม 2565 นายอภิชัย ทำมาน  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม  ได้มอบหมายให้    นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม