การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL รุ่นที่ 2

วันที่ 21 ตุลาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL ในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รุ่นที่ 2  โดยมี  นางพรรณวดี มณีรัตน์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้