ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 1  พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น.   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   พร้อมด้วย นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นครพนม เขต 1, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)   และเลขาธิการ สพฐ. (ดร.อัมพร  พินะสา)  ผ่านระบบ ZOOM Meeting  และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์