การประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  สพป.นครพนม เขต 1นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯและ ICT เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย