ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อยุธยา เขต 1

วันที่  9 พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน            ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อยุธยา เขต 1โดยการนำของ ดร.กัลยา  มาลัย ผอ.สพป.อยุธยา เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา,เจ้านหน้า สพป.อยุธยา เขต 1  ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  ผอ.สพป.อยุธยา เขต 1  เนื่องด้วยย้ายมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1