บันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ. 16

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาบันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ. 16 โดยมี  นางสาวปริศนา  พุทธบาล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ,นางสาวสุพรรษา  สุวรรณจันทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลในครั้งนี้