ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.   ณ  ห้องประชุมรวมใจ  1  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ,นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , ผอ.กลุ่ม , ผอ.หน่วย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting เรื่องการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา