ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่  5  มกราคม  2566  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยผู้  นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน