ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู   รร. บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา  รร. บ้านคำชะอี  รร. บ้านขอนขว้าง  อ.ธาตุพนม