Admin

27 ก.ค.65 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1,149

26 ก.ค.65 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 923

20 ก.ค.65 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 336

20 ก.ค.65 ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 787

5 ก.ค. 65 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 25 ก.ค. 2565

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 888

29 มิ.ย.65 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 686