ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัด นครพนม ขอให้ส่วนราชการฯ จัดกิจกรรมเนื่องในว …

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ Read More »

5 ก.ย.65 ติดตามผลการดำเนินงานเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักง …

5 ก.ย.65 ติดตามผลการดำเนินงานเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน Read More »