ข่าวโรงเรียน

17 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 26

22 ธ.ค.65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคารเรียน 212./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 74

26 ธ.ค. 65 ประกาศโรงเรียน​บ้านปลาปากราษฎร์บำรุง​ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา​จ้าง​ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคา​อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 70

13 ธ.ค. 65 ประกาศโรงเรียน​บ้าน​หนองแสง​ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา​จ้าง​ก่อสร้าง​ห้อง​น้ำห้องส้วม​นักเรียน​ชาย​ ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคา​อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 99

8 ธ.ค 65 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม พนมวิทยาคาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 45

8 ธ.ค. 65 ประกาศโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 52

28 พ.ย. 65 ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม พนมวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 53

29 พ.ย. 65 ประกาศโรงเรียน​บ้าน​หนองแสง​ เรื่องการประกวดราคา​จ้าง​ก่อสร้าง​ห้อง​น้ำห้องส้วม​นักเรียน​ชาย​ ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคา​อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 71