จดหมายข่าว สพป.นพ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 0