กันยายน 2022

ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เข …

ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ Read More »

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพร …

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา Read More »

ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เข …

ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา Read More »