Q_Aถามตอบข้อสงสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

. ด้วย จ.นครพนม ขอเชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 -16 มิถุนายน 25 ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกา ...
. ด้วย จ.นครพนม ขอเชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 และของทุกปี ตลอดเดือนพฤษภาคม ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการถวายความจงรั ...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง แจ้ง-รร1ดาวน์โหลด ประกาศผลการเลือกสรรดาวน์โหลด ...

ข่าวกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ประกาศ , ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รร.

ไม่พบเรื่อง

จดหมายข่าว สพป.นพ.1

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา E-SERVICE

E-BOOK สพฐ.

ita สพป นครพนม

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ระเบียบวาระการประชุม