สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1